We put the FUNDAY in SUNDAY!
  • Kungsgatan 25
  • Mon–Fri 10–22
  • Sat 11–22
  • Sun 12–17
  • hej@k25.nu

What’s on at K25

Sign up for our newsletter!


Vad händer på K25